Un Film Pornographique Version Malagasy II sur le marché ?

Quatre personnes sous MD, une nouvelle vidéo

Quatre personnes sous MD, une nouvelle vidéo

Le secrétaire de la FPVM Antaninanadrano se plaint. « Une autre vidéo à caractère pornographique assujettie à la FPVM couvre à nouveau le marché des VCD pirates » a-t-il déclaré. Cette vidéo, différente de la première a visiblement fait l’objet d’un montage, poursuit-il, car quelques anomalies sont constatées, notamment au niveau des visages des figurants. Ce secrétaire de la FPVM de suspecter que certains individus, mal intentionnés ont l’objectif de fermer à nouveau l’ « église », en publiant de tels supports à contenus obscènes. La FPVM a déposé une plainte contre X, sur cette seconde vidéo.
Pour retourner à la vidéo pornographique FPVM, la première, quatre personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Antanimora, suite à leur déferrement au Parquet. Il s’agit de l’acteur principal, d’un pasteur de la FPVM, du « caméraman » et de la religieuse ayant initié l’exorcisme. Le verdict sera rendu le 08 février prochain.

© TANANEWS.COM - Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation préalable - Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires

D'accord, pas d'accord ? Réagissez - 10 réactions

The Man dit :

Rehefa mivoaka ny fonja izao io pasitera io dia hanangana sampana FPVM hafa indray. Tezitra sy sorena @ pasitera be tsy mba nilaza ny marina fa fomba fanao ao antaninanandrano no nisy naka sary sy nanaparitaka.
Ny zavatra tsy fantatra…na ny tsy fantratrO dia hoe inona ny fotom-piampangana anenjehana an’ ireo olona voarohirohy @ ity raharaha ity, na ny nahazo MD na ireo nalefa nody mandra-piandry ny 8 febroary hitsarana azy ireo

[Répondre]

akamasoa dit :

Inona moa no dikan’io na ho mody ho tsaraina sy mody hogadraina aza. Mody manao sinema dia mahazo amnesty dia manao reconciliation amin’ny victimes. Dia avy eo indray manohy ny asa ratsy mangalatra mamono olona sy manao film vetaveta. Mihodinkodina toy ny tandrimo eo ka ny jiolahy no lasa mpitandrina na Prezida.

Izao no atao hoe tany tsy tan-dalàna, tsy misy fitsaràna marina. Vitan’ny reconciliation sy amesty daholo ny rehetra dia milamina.

Izao hono no taratry ny fiaraha-monina feno fahendrena

[Répondre]

Speedos dit :

Ailika any amin-ndRadevoly ny rihitra

Tsy mbola fantatra tokoa izay hanin’ny voalavo, na ny mihantona, na ny mipetraka. Izany dia fitenin’ny razantsika, ary tsy misy mahalala ny am-po tsy miloaka ihany koa ny tsirairay. Ilay Zanak’Andriamanitra dia efa nanambara tamin’ny fiaraha-monina niainanay niaraka tamintsika olombelona be fahotana fa: “Izay tsy nanota tamiareo no aoka hitora-bato azy”. Tsy firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy atory no tena hevitr’io resaky ny “Dimbaka avy any Nazareta” io, fa fitadiavana ny rariny sy ny hitsiny, ary ny marina mba handrindrana ny fiaraha-monina.
Moa tsy tsaroanao fa maro no niseho ho tafitohina tamin’ilay horonan-tsarimihetsika nalaza hoe: ”La dernière tentation du Christ”(*)? Baiko tokana avy any Ananonanona any (raha ny teto amintsika) no nandrara ilay televiziona “niana-kendry” nandefa azy iny. Dia najanona, satria tsy misy mponina eto amin’ity tany ity angamba ka manakaiky ny masina indrindra, mihoatra antsika Malagasy? Iny horonan-tsary iny dia mitantara ny fiainan’i Kristy nandritra ny fahatanorany teo anelanelan’ny 12 sy 30 taonany. Tsy voalazan’ny Boky Masina Kristiana io fahatanorany io, ka iza no tsy ho liana? Moa tsy nampiaka-peo ny Silamo rehefa nohitsahin’ny Amerikana ny volana? Iza no tsy ho “romotra” rehefa ny finoana no vetavetain’ny marivo salosana? Moa tsy noheverina ho asan-dRademony lava rambo ny namoahana ilay boky “verset satanique”(*)?

Heloka tsy azo ivalozana?

Nifandrombahana ilay horonantsary mirakitra fahavetavetana tao anatin’ny “Tranon’Andriamanitra”. Mety ho fahalinana tsotra izany, ary koa mety ho fifaliana anaty te-hanameloka ilay “antokom-pinoana” koa? Dia tonga eny amin’ny fitsaran’olombelona ilay asan-dRademony nomena alalana tao an-tranon’Andriamanitra. Mifanome tsiny, mifampitory, mifanala-baraka, miraviravy tanana avy hatrany ireo nihevitra fa masina sy hajaina izany maha-zava-dehibe ny tranon’Andriamanitra izany. Ireo miravirary tanana ireo dia tsy ilay mila dera sy voninahitra eo anatrehan’ny fiaraha-monina, ireo ilay nahatoky fa Andriamanitra tompon’ny maro no hozahany sy inoany, ireo ilay matahotra ny lohasaha mangina, ireo ilay tsy sahy nikitika akory ny tain’omby nivadika, ireo ilay fatra-panaja ny zoky sy ray aman-dreny ho solon-tena marin’ ilay Andriamanitra inoany. Tsy nilàna fiangonana mirenty akory izany, tsy nilàna fepetra naha-diakona, na mpiandry , na mpanao raharam-piangonana, tsy nilàna voninahitra sy laza. Ao anat’izy ireo ilay fanahy nahalala ny ratsy sy ny tsara. Tsy sahy hanondrana mihitsy na tsy misy mpahita sy any amin’ny miafina indrindra aza.
Fa ity nahabe resaka ankehitriny ity dia “fanalàna an-dRadevoly” tafiditra tao anatin-draolombelona. Nisy nahita sy natrehan’ireo mpanotrona “madio tanana” sy “madio fanahy”. Nijery nivantana ny asan-dRasatana ireto mpandimby ny asan’ilay “Dimbaka avy any Nazareta”. Iza no afaka hilaza izay tany an-tsainy sy tao ampony tao? Tsy nisy nanakana, fa niray tsikombakomba teo. Niara-nanotrona na mivantana, na an-kolaka. Koa inona loatra no nitondrana ny asa sy tolona tamin-dRadevoly ho eo ampelatanan’ny fitsaran’olombelona? Moa tsy tsaroanareo fa nanasa tanana i Pilato raha noterena hanameloka ny Zanak’Andriamanitra? Naleon’ny mpihogahoga nifaly tamin’ny fahafahan’ny jiolahy raindahiny. Koa heloka tsy azo ivalozana ve ity natao sy navadika ho horonan-tsary ity? Sa anisan’ny fomba “fitoriana sy fanambeazam-boho” ny fiangonan’olombelona”? Raha Andriamanitra no hotoriana sy hampahalalaina ireo tsy mahafantatra azy, dia azo antoka fa tsy toy ireny no nisehoan’ny FITIAVANY.

Demony miisa 112 ?

Mbola tsy ho fantatra aloha hatramin’izao izay tena ho fiafaràn’ny tantara, fa ny azo antoka dia tsy maintsy hisy akony eo amin’ny asan’ny finoana ny toy ity tranga indray mitoraka ity. Ny fitangoronana eo amin’ny fiangonana dia tokony ho vavolombelon’ny fahaveloman’i Kristy. Fa Rademony koa dia manana ny fahefany sy ny tanjany eto amin’ity tany iainantsika ity. Mahay mamitaka, mahay maka ny endrika sy ny hatsaram-panahin’ny Zanak’Andriamanitra. Marobe ireto tarika mara-dia amin-dRademony ireto, ary tsy maintsy ailika any amin’izy ireo ny hadisoan’izay miseho ho tsy manan-tsiny rehefa tonga ny tsotsori-mamba hisarahana. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ,hoy Ingahy Rajao any amin’ny Sarimihetsika Malok’ila any. Malaza ny azy kanefa tsy mba misy vetaveta e! Amena be!

(*)Tadiavo dia halalino ireo.

[Répondre]

akamasoa dit :

Tany Irak dia nisy ny celèbre prison d’Abu-Grahib. Toa ity natao tao am-piangonan’ny FVPM ity no mitovitovy aminy: fanosihosena ny zon’olombelona.

Ankoatry ny resaka hoe masina ve sa tsy masina dia fanosihosena zon” olombelona ny fanaovana ireny. Isaorana ny naka sary sy nampita sary nahazahoana ny vaovao toy ireny. Aoka tsy ny fotsy indray no ho lasa ho mainty na mena rehefa lasa lavabe ny resaka.

[Répondre]

Rajoelimanjaka I dit :

Aza lany andro manoratra lava fa tsisy hamaky ireny rse a!

[Répondre]

Rabe dit :

“une plainte contre X” pour un film X, c’est trop fort non ?

[Répondre]

Valeria dit :

Une plainte contre X, trop drôle, ny mpangala-ketsa indray eto no avo vava, misy intérêt-ny ao matoa izy miaro fatratra ny fomba efa hita fa tsy normal araka ny maha fitoriana an’Andriamanitra azy.
Voalohany indrindra dia voalaza fa tsy azo atao ny mamono olona, efa NISY anefa ny olona no maty sous prétexte fa hoe misy dévoly, (mpiandry anefa ilay olona), ary ny famille tsy afaka ni-contacter ilay olona amambolana, izany ve tsy tetika efa nomanina?! rehefa avy nodarodarohana ary ilay mpiandry tao, dia afaka andro maro, ary efa nandoa rà anefa izy vao avy nodarohana, araka ny fitantarany ary ny examen médical koa manambara an’izany, bref, izay vao nampiantso famille ry FPVM, vao tonga teny @ hôpital ilay VICTIME dia afaka ny ainy, izany ve no atao hoe: olona fakana tahaka? izany ve no atao hoe: MANARAKA NY FITSIPIK’ANDRIAMANITRA??? hoy aho hoe: n’importe quoi, ary tokony ho marobe ny olona (mahasahy maneho ny heviny mikasika ny habibiana ataon’io Fiangonanana io, NY MPITARIKA AZY , marimarina kokoa, fa ny olona manara-drenirano fotsiny ihany, satria mangetaheta an’Andriamanitra tsinona ka!
NAHARE koa aho fa Ancien MAGICIEN io PASITERA MPITARIKA ny FPVM IO, KA MILA MANAO ZAVATRA satanique TAHAK’izao FOANA.
Mila mitandrina fa ny devoly efa miha-romotra ankehitriny ka manao fomba maro hamitahana ny zanak’olombelona.

[Répondre]

le boss dit :

de mba mazoto ku lu le olona manoratra lava be reny ka!maninona rah atao keli2 mafonja le iz? sa ts mety?

[Répondre]

Valeria dit :

ka tsy mety e! mila tantaraina tsara, ka tsy azo résumé_na e!!!!

[Répondre]

Mily dit :

Iza moa no anatin’izany film fa tsy i Gégène sy Rolland ary Zily be ministra taloha miaraka amin’i Zana masoa ?!!!
sa tsia ?!!!

[Répondre]

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Votre commentaire n'apparait pas ? Lisez ceci